"

۸

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر
سلام به دخترخوبم صبای عزیز خیلی دلم برات تنگ شده حالت چطوره چندروزیه که ازت خبرندارم نیوشا به من گفت مامان امروز حتما یک ایمیل به صبا جون بزن و حالش بپرس . دیشب تماس گرفتم میخواستم با مامان مهربونت صحبت کنم ولی تلفن رفت روی پیغامگیر صدای قشنگت شنیدم اول خیلی خوشحال شدم باورم نشد فکرکردم خودتی داری صحبت میکنی پیش خودم گفتم خدای بزرگ چی دارم میشنوم یعنی صبا بود ؟ بعدش متوجه شدم که صدای قشنگت که روی پیغامگیره تلفن بوده قبلا ضبط شده البته برای من ونیوشا فرقی نمیکنه چون مطمئنم که به همین زودی با صدای قشنگت که دیشب شنیدم با من ونیوشا صحبت میکنی . منم واست پیغام گذاشتم دوست دارم پیغامم گوش کنی که چی گفتم همون چیزهائی رو که همیشه به نیوشا میگم دیشب تلفنی واست گفتم . دخترنازم منتظره سلامتیت هستم خیلی خیلی دوستت دارم به اندازه نیوشا برای من عزیز هستی دوست دارم برای هردوتون شعرهای قشنگ بخونم تو هم باید یه قول به من ونیوشا بدی که هرزمانی که حالت خوب شد که میدونم خیلی هم دورنیست باید یه شعرخیلی قشنگ که ازتومهدکودکت یادگرفتی فقط فقط برای من بخونی .ازراه دور میبوسمت دلم برات تنگ شده نیوشا هم دیشب کلی واست دعاکرده قرآن خونده نمازهم خونده به من میگه مامان هرروز تو مدرسه نمازظهرمیخونم برای سلامتی صبا
دخترخوبم به خدای مهربان میسپارمتیک پاسخ بنویسید