سلام به دوستان عزیز تنها فرزندم صبا در مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶بنا به ابراز ناراحتی از سر درد نزد پزشک بردیم و پس از انجام آزمایشات مختلف تا ساعت ۳ بامداد مشخص گردید دارای تومور مغزی میباشد و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد در ت ۱۳۸۶/۱۱/۹ اولین عمل برای کار گذاشتن شانت بر روی او انجام و در ت ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ عمل برداشتن تومور از روی مخچه انجام شد پس از چند روز بدلیل درست کار نکردن شانت۲ بار دیگر تحت عمل قرار گرفت ولی مشکل شانت به طور کامل بر طرف نگردید وپس از آن مراحل شیمی درمانی و رادیوتراپی شروع گردید و نتایج آزمایشات پس از این مراحل نشان میداد که رشد تومور متوقف گردیده و صبا رو به بهبودی است و مثل دیگر کودکان روند زندگی را ادامه داد و حتی به مدرسه نیز رفت ولی متاسفانه در خرداد سال ۱۳۸۷ صبا را به دلیل کار نکردندوباره شانت به بیمارستان بردیم و  در این حین نیز دچار مننژیت شد و این موضوع از ما پنهان گردید و به دلیل رعایت نکرد اصول پزشکی طی یک عمل دچار اسپیره گردید ولی با این وجود پس از طی این مراحل سخت ضریب هوشی نرمال دست یافت و فقط بدلیل داشتن تراکستومی در ای سی یو بستری گردید تا مشکل اسپیره برطرف گردد(اصطلاحا ایکس تو ویت بود) در مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۰در آی سی یوبدلیل عدم دقت پرستار مربوطه در تعویض پانسمان تراکستومی و جابجایی ان و مسدود شدن راه تنفسی و متوجه نشدن پرستار و کادر مربوطه به این موضوع و پایین امدن سطح اکسیژن خون طی مدت زمان دچار هایپوکسی وایست قلبی شد(تورم وکبودی در اثر نرسیدن مدت زمان زیاد اکسیژن به صبا در آی سی یودر عکسی که چند ساعت بعد از احیا از صبا گرفته شده در سایت موجود میباشدوخود شاهداین اتفاقات بودیم)وپس از۵ بار احیا به کما رفت .پس از ترخیص از بیمارستان (ضریب هوشی ۵ )و قطع امید پزشکان وی را به خانه آورده واز تاریخ۱۳۸۷/۴/۳۰ تا کنون مشغول پرستاری از او میباشیم و با تمام مشکلات امید به بهبود و برگشت فرزندمان به زندگی را داریم و در این راه برای تامین هزینه های نگهداری و درمان صبا مجبور به فروش یکی از کلیه هایم شدم ولی باز استوار تر از همیشه در این راه ایستاده ایم واز طریق مراجع قانونی نیز مشغول پیگیری( دلایل هایپوکسی در آی سی یو و نرسیدن اکسیژن به مدت زمان زیاد به صبا وآتروفی شدید مغزی به صباو…)جهت روشن شدن حقایق بودیم ولی با تمام پیگیریهای ما و وکلای صبا متاسفانه بدون اطلاع ما و وکلا در نیمه را و بدون توجه به دلایل و شواهد مکتوب ما در مورد قصور و شهودی که داشتیم پرونده را مختومه اعلام و به بایگانی راکد سپردن و در عوض بنده را به اخاذی…فریبکاری..دروغگویی در مورد فروش کلیه و ارتباط با شبکه ها و عناصر مخالف رژیم در خارج از ایران و آمریکا متهم نمودن و به عبارتی مورد خشم و غضب برخی از آقایان به دلیل انتشار حقایق و قصور واحمال های پزشکی در مورد روند درمان فرزندمان قرار گرفتیم که پس از مطرح شدن این موارد و حاشیه سازیهای فراوان که برایمان شد برای حفظ جان و زندگیمان و داشتن امنیت مجبور به ترک خاک آریایمان شدیم (صبا تاکنون۳۲ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته)در حال حاظر خدا را شکر فرزندمان دارای شرایط بهتری شده است و نشان  از یکی از قصورات پزشکی ایران اینکه در این کشور که هستیم پزشکان متوجه شدن ونتیل شانت مغزی هنوز در سر صبا است که ان را طی عمل جراحی خارج نمودن درصورتی که چند سال قبل در ایران با دریافت هزینه از ما توسط اتندینگ جراح مغز و اعصاب مربوطه به ما اعلام شد که شانت صبا کاملا از سرش خارج شده است که تمام اسناد و مدارک این مدعا نیز موجود است!!!!!!!!!!!