"

۳۵

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر

سلام به روی ماه صبا جون با اینکه ندیدمت فقط عکسات دیدم ولی خیلی دوستت دارم . هروز صبح میرم توسایت و پیگیر حالت هستم هرشب هم واست قرآن میخونم و آیت الکرسی راستی صبا جون عکسی که ازت دیدم درحالت خواب بودی مژه های بلندت خیلی خوشگلند. خوشبحال مامان جونت که وقتی نگاهت میکنه کیف میکنه بخصوص وقتی که خوب خوب بشی ازتورختخوابت بیرون بیایی بخوای مدرسه بری . راستی قرارشده هروقت توخوب شدی من به همراه دخترم که یکسال ازتو بزرگتره بیام شیراز آخه هرشب از حالت ازمن میپرسه من بهش گفتم که برات دعاکنه تا تو حالت زودتر خوب بشه اون دیشب به من میگفت که مامان ای کاش اون خانم پرستاره بیشتر حواسش جمع میکرد تا صبا الان مثل بقیه بچه ها میتونست مدرسه بره و بازی کنه و دیگه عکساش هم تو اینترنت نبود و تو هم واسه من تعریف نمیکردی که صبا مریضه . صبا جون اون داره به من اینجوری میگه که از مریضی توگل زیبا ناراحته از اینکه من واسش ماجرای تورو تعریف کردم غصه میخوره چون اونم مثل تو خوشگل و نازه . دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم ولی هرروز واست نامه مینویسم اینقدر نامه مینویسم که بالاخره خودت جوابم بدی من منتظرم پاشو دیگه زودتر پاشو همه بجه ها منتظرن آخه چقدر میخوابی خوابای خوب میبینی حتماً داری خواب میبینی که تویک باغ پرازگل با بچه ها داری بازی میکنی گلهارو بو میکنی ولی دیگه بسته دیگه وقتشه که پاشی آخه مامان جونت هم میخواهد حرف زدن قشنگت ببینه میخواهد تورو ببره پارک اینقدر منتظرشون نذار بابائی هم منتظره منتظرم
یک پاسخ بنویسید