"

۳۲

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر

سلام  به صبای عزیزم سلام به دخترخوب و نازم . حالت چطوره عزیزم دیروزجمعه تمام مدت به فکرت بودم که درچه حالی بودی . نیوشا واست یک نقاشی کشیده میخواهدبفرسته به من گفت مامان امروز یک نامه واسه صبا بنویس و بهش بگو که وقتی نقاشی بدستش رسید بزنه تواطاقش .راستی یادت که نرفته آدرست واسه نیوشا بفرستی میخواهد یک عروسک خوشگل برات بفرسته گفت بهت بگم اگه صبا جون هم مایل بود اسمش میذاریم عسل . البته من مطمئنم که شما دوتا ناقلا از هرعسلی شیرین ترهستید. صباجون دیروز توتهران برف میبارید نمیدونم تو چقدر برف دوست داری . دوست داری وقتی برف زیادی اومد آدم برفی درست کنی . راستی میخواهی بجای بینی آدم برفی چی بذاری اگه قول بدی که بیایی تهران البته پیش نیوشا که خیلی هم خوشحال میشه یه هویج گنده بهتون میدم بذارید بجای بینی آدم برفی تجسم کن چقدر قیافه اش خنده دار میشه بعدش هم سه تایی یعنی من و شما و نیوشا با هم یک عکس خوشگل میگیریم .. خیلی دوستت دارم منتظرم هرچه زودتر خودت با دستهای کوچولو و قشنگت جواب نامه هام بدی . دیگه بیشتر ازاین مزاحمت نمیشم
یک پاسخ بنویسید