"

۳۱

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر
سلام به صبای عزیزم صبح قشنگ دخترم بخیر و شادی . حالت چطوره من و نیوشا همچنان منتظر جواب های نامه هامون هستیم راستی حالت چطوره . صبح وقتی به محل کارم میرسم اولین کارم اینه که ازسایت ها و ایمیلام جویای حالت بشم میرم توایمیلم ببینم خودت با اون دستهای کوچولوت جواب نامه هام دادی یانه . می بخشید که هرروزمزاحمت میشم صبای عزیزم دیشب من با نیوشا قرارگذاشتیم که هرشب یک قصه هم برای شما بخونیم . میدونم حتما خیلی قصه خوندن دوست داری فقط بهم بگو که چه کتابهائی رودوست داری که به محض خوب شدنت اون کتابهارو خودم با نیوشا واست میارم شیراز . من مطمئنم که توسال جدید حالت خوب خوب شده و اونوقت دیگه من با نیوشا میام پیشت آخه میدونی من تاحالاشیراز نیومدم
عزیزدلم ازراه دور میبوسمت یک بوسه آبدارآخ که چقدر شیرنه
خیلی خیلی خیلی دوستت دارم . به خدای بزرگ میسپارمت منتظرت هستم خیلی زودیک پاسخ بنویسید