"

۲۵

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر
سلام صبای مهربون دوست خوبم حالت چطوره من با کیمیا با صدای بلند میگیم :
تولدت مبارک  تولدت مبارک 
ایکاش من با کیمیا میتونستیم می اومدیم کنارت توی جشن تولدت شرکت میکردیم . ما خیلی توی شبهای قدر واست دعا کردیم از خدای مهربون خواستیم که بتونی سال آینده خودت شمع های تولدتو خاموش کنی خیلی خیلی دلمون واست تنگ شده منتظریم که هرچه زودتر خبر سلامتی تورو بشنویم . صباجون صبای مهربون چیزی به باز شدن مدرسه ها نمونده تصمیم گرفتم که امسال ازا ولین روز بازشدن مدرسه با بچه های مدرسه قرار بگذاریم که هرروز توی نمازخونه موقع ظهر واست دعا کنیم اینقدر واست دعا میکنیم تا خدای مهربون جوابمونو بده . مدرسه هم مننتظره تا تو هرچه زودتر روپوش مدرسه رو بپوشی کیفتو بندازی روی دوشت بری مدرسه میدونی که چقدر مامان و بابای مهربونت آرزو دارن اون روز رو ببینند. یکبار دیگه با صدای بلند از راه دور میگیم : تولدت مبارک انشاء اله که صدساله بشی
خیلی خیلی دوستت داریم از راه دور صورت ماهتو می بوسیم .
دوستان شما : نیوشا و کیمیا
منتظر خبرسلامتیت هستیم خیلی زودیک پاسخ بنویسید