"

۲۳

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر
سلام صباجون دوباره نیوشا مزاحمت شد . میخواستم بهت بگم که همین الان که این ایمیل واست فرستادم البته مامانم تند تند تایپش کردازمدرسه اومدم ناهارمو خوردم دارم واست قرآن میخونم آخه شنیدم فرداشب میری مشهد فقط خواستم بگم که من  منتظرم خودت بهم زنگ بزنی توروخدا وقتی از مشهدمقدس برگشتی به من زنگ بزن
نیوشا دوست کوچک شما منتظرته اشک توچشام جمع شده دیگه گریه بهم اجازه نمیده منو ببخشیک پاسخ بنویسید