"

۱۶

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر
سلام دوست خوبم حالت چطوره امیوارم بعداز عمل جراحی که داشتی حالت کمی بهترشده باشه الان که دارم این نامه رو واست مینویسم تازه از مدرسه اومدم نمیدونم خوابی یا بیدار ولی من تازه میخواهم غذامو بخورم بعدش هم بشینم سره درسام . راستی صباجون من امتحانات میان ترمم تازه تموم شده  امروز امتحان قرآن داشتم سرکلاس وقتی معلم ازمن امتحان گرفتم خیلی خوب قرآن خوندم آخه قرآن خوندنو خیلی دوست دارم بعداز خوندن قرآن هم واست دعا کردم به خانم معلمم گفتم من واسه یکی از دوستام که بیماره قرآن خوندم به نظر شما کارخوبی کردم خانم معلم گفت حتما دخترم مطمئن با ش که خدای مهربون وقتی میبینه که تو داری قرآن میخونی و واسه دوستت دعا میکنی حتما دعای تورومستجاب میکنه با شنیدن این حرف ازخانم معلم خیلی خوشحال شدم . ایشاء اله هروفت که رفتی مدرسه توهم قرآن خوندنو یادمیگیری و خیلی قشنگ میخونی .
خیلی دلم برات تنگ شده منتظر شنیدن صدای قشنگت هستم
دوست کوچک شما نیوشایک پاسخ بنویسید