"

۱۰

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر
سلام صباجونم حالت چطوره دوست خوبم دلم واست تنگ شده اگه میشه یه عکس جدید خودتو واسم بفرست البته تو ایمیل مامانم بفرستید . صباجون من دیروز تو مدرسه موقع نماز ظهر خیلی واست دعا کردم همیشه واست دعا میکنم اما ظهرها که میرم نمازخونه مدرسه با دوستام با هم واست دعا میکنیم که هرچه زودتر حالت خوب بشه خیلی دوست دارم وقتی اومدی تهران دوستامو بهت نشون بدم اونها هم خیلی دوست دارن که تورو ببینن آخه من بهشون گفتم که تو چقدر مهربونی چقدر مامان وبابای مهربونتو دوست داری . صباجون بازهم واست یه داستان خیلی قشنگ گذاشتم که مامان یا بابا حتما واست میخوننداسم داستان هست گربه تنها وقتی گوش بدی خیلی خوشت میاد.
خیلی مزاحمت نمیشم منتظره جواب نامه هات هستیم
نیوشا و کیمیا
سه شنبه ۱۱/۱۲/۸۸ 

گربه تنها

در یک باغ زیبا و بزرگ ، گربه پشمالویی زندگی می کرد .

او تنها بود . همیشه با حسرت به گنجشکها که روی درخت با هم بازی می کردند نگاه می کرد .

یکبار سعی کرد به پرندگان نزدیک شود و با آنها بازی کند ولی پرنده ها پرواز کردند و رفتند .

پیش خودش گفت : کاش من هم بال داشتم و می توانستم پرواز کنم و در آسمان با آنها بازی کنم .
 
 
 
 
دیگر از آن روز به بعد ، تنها آرزوی
گربه پشمالو پرواز کردن بود .

آرزوی گربه پشمالو را فرشته ای کوچک شنید . شب به کنار گربه آمد و با عصای جادوئی خود به شانه های گربه زد .

صبح که گربه کوچولو از خواب بیدار شد احساس کرد چیزی روی شانه هایش سنگینی می کند . وقتی دو بال قشنگ در دو طرف بدنش دید خیلی تعجب کرد ولی خوشحال شد
 
 
 
 
خواست پرواز کند ولی بلد نبود .

از آن روز به بعد گربه پشمالو روزهای زیادی تمرین کرد تا پرواز کردن را یاد گرفت البته خیلی هم زمین خورد .

روزی که حسابی پرواز کردن را یاد گرفته بود ،‌در آسمان چرخی زد و روی درختی کنار پرنده ها نشست
 
 
 
 
وقتی پرنده ها متوجه این
تازه وارد شدند ، از وحشت جیغ کشیدند و بر سر گربه ریختند و تا آنجا که می توانستند به او نوک زدند . گربه که جا خورده بود و فکر چنین روزی را نمی کرد از بالای درخت محکم به زمین خورد .

یکی از بالهایش در اثر این افتادن شکسته بود و خیلی درد می کرد
 
 
 
 
شب شده بود ولی گربه پشمالو از درد خوابش نمی
برد و مرتب ناله می کرد .

فرشته کوچولو دیگر طاقت نیاورد ، خودش را به گربه رساند .

 

فرشته به او گفت : آخه عزیز دلم هر کسی باید همانطور که خلق شده ، زندگی کند . معلوم است که این پرنده ها از دیدن تو وحشت می کنند و به تو آزار می رسانند . پرواز کردن کار گربه  نیست . تو باید بگردی و دوستانی روی زمین برای خودت پیدا کنی .

بعد با عصای خود به بال گربه پشمالو زد و رفت
 
 
 
 
صبح که گربه پشمالو از خواب بیدار شد دیگر از بالها خبری
نبود . اما ناراحت نشد .

یاد حرف فرشته کوچک افتاد . به راه افتاد تا دوستی مناسب برای خود پیدا کند .

به انتهای باغ رسید . خانه قشنگی در آن گوشه باغ قرار داشت . خودش را به خانه رساند و کنار پنجره نشست .
 
 ش
 
 
 در اتاق دختر کوچکی وقتی صدای میو میوی گربه را شنید ، با
خوشحالی کنار پنجره آمد . دختر کوچولو گربه را بغل کرد و گفت : گربه پشمالو دلت می خواد پیش من بمانی . من هم مثل تو تنها هستم و هم بازی ندارم . اگر پیشم بمانی هر روز شیر خوشمزه بهت می دم .

گربه پشمالو که از دوستی با این دختر مهربان خوشحال بود میو میوی کرد و خودش را به دخترک چسباند 
یک پاسخ بنویسید