"

اتفاقات چند روز گذشته

وضعیت صبا درج نظر

سلام به همگی دوستان عزیز   حدود ۳ هفته میشه که بچه های فرا درمانی دارند بر روی صبا کار میکنند و خدا را شکر تغییراتی را داریم مشاهده میکنیم  پس از دوندگی زیاد توانستیم اجازه پزشک هواپیمائی آسمان را برای بردن صبا به مشهد بگیریم و از تاریخ ۲۸/۱۱ تا ۷/۱۲ صبا را بردیم مشهد پابوس امام رضا و در این سفر اتفا قات زیادی پیش امد و هم ۲ تا برادر عزیز پیدا کردم فقط همین میدونم که واقعا آرامش پیدا کردیم بعد از دعای کمیل ۲۹/۱۱ که به هتل آمدیم صبا پا هایش را تکان داد از هفته نامه نخست به سر دبیری برادر بزرگوار خسرو شاهی خانمها مرجان شریعت و ساناز بازیان جهت تهیه گزارش از صبا آمدن که روز پنجشنبه چاپ شد تمامی اتفاقات را حتما کامل مینویسم چه از اینکه صبا ۲ روز میهمان آشپزخانه حرم بود واقعا نمیتونم بنویسم از گفتن مسائل  عاجز هستم حتما  قول میدم همه را باز گو کنم………..
۲ پاسخ ها به “اتفاقات چند روز گذشته”

  1. سپندار گفته:

    خدایا شکرت

  2. فروزانفروزان گفته:

    خدا دوستت دارد وقتی سر گذ شت درد ناکت صبا رو خوندام دلم فشرده شد چشام پر اشک شد نمیدونم چی بهتون بگم تا بار غمتون کم بشه

یک پاسخ بنویسید