"

سال نو مبارک

دسته‌بندی نشده ۶ نظرات »

qqq

تقدیم به تمام مردان سرزمینم

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

تقدیم به تمام مردهای سرزمینم

آهای خانومایی که نشستین و واسه روز مرد دارین خلاقیت به خرج میدین و جک و شعر درست میکنین

بجای این کارا بهتره یک کم وجدان به خرج بدید و یه کادو کوچیک بگیرین و جبران زحمتاش بشه

جبران که نه حداقل دلخوشش کنین که بیادش بودین امابا شعر و جوک مسخرشون نکنین
تابحال شده دستای خستشو تو دستات بگیری و ببوسی
تا بحال شده وقتی حواسش نیس به چشمای پدرانه اش خیره بشی و نگاه کنی که چقدر پیرشده
چقدر ازوقتی باهم ازدواج کردین شکسته ترشده؟
فکر کردی وقتی ازسرکار میاد جای اینکه بغلش کنی خستگی ازتنش دربیاد به جونش غر میزنی تمام عقده زنونتو سرش خالی میکنی دنیا خراب میشه روسرش؟

تا حالا شده بخوابه دست بکشی تو موهای مشکیش که توش تارهای سفیدو میشه پیداکرد
فکرشو کردی امروز تو سرکار چندین نفر بخاطر چندرقاز سرش منت کردن و غرورشو خورد کردن؟
مرد جایگاهی داره مث مادر
مردت رو تکریم و احترام کن اگر ازش نامهربانی دیدی بعد شکایت کن
خستگیهاشو بفهم
درد تو سینشو لمس کن
نگاه پر دردشو درک کن
مرد هم انسانه مث زن
پردرد تر و پررنج ترازیه زن
پس گریه هاشوکه بیصدا و بدون اشک تو دلشه
حس کن

۱۳۹۴ صبای پدر. wordpress themes .