"

۱

وضعیت صبا درج نظر

سلام به همه دوستان عزیز مدت قبل از صبا سی تی اسکن جدیدی انجام شد ولی متاسفانه از نظر پزشک نتیجه آن اصلا رضایت بخش نیست و نشاندهنده ضایعات شدید مغزی  صبا بدلیل ایست قلبی و نرسیدن به موقع در احیای او میباشد و وضعیت فعلی صبا فقط بدلیل سهل انگاری …. میباشد ( سزای عاملان و بانیش رابه عدالت خداوند واگذار میکنم ) با وجودجواب جدید پزشک و ناامیدی آنان باز هم من و مادر صبا از درگاه خداوند نا امید نیستیم مدتی است که مادر صبا چند بار خواب دیده صبا را به پا بوس آقا به مشهد برده ایم و شفایش را از درگاه ایزد یکتا به واسطه شفاعت آقا گرفته ایم با عنایت چند نفر از دوستان مشغول انجام کارهای صبا با پزشک هواپیمایی هستیم تا در صورت موافقت آنان و نبود مشکلی صبا را چند روز مجاور حرم امام رضا کنیم برایش دعا کنید
یک پاسخ بنویسید

۱۳۹۴ صبای پدر. wordpress themes .