"

درگیری فیزیکی بازیکنان ایران و عراق

گوناگون درج نظر
ایرنا: حمید رضا علی عسگری و میلاد فخرالدینی در پایان بازی با احمد ابراهیم بازیکن تیم فوتبال عراق درگیر شدند.

در پایان بازی زمانی که احمد ابراهیم بازیکن تیم عراق با پرچم این کشور در ورزشگاه آزادی در حال زدن دور افتخار بود با حمید رضا علی عسگری و میلاد فخرالدینی به درگیری فیزیکی پرداخت که این درگیری با کمک کادرفنی دو تیم به پایان رسید.
یک پاسخ بنویسید